Polityka prywatności

Home / Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka prywatności Hanna!!! Nieruchomość

Na tej stronie znajdą Państwo informacje dotyczące zasad, którymi biuro nieruchomości Hanna!!! kieruje się zbierając i przetwarzając Państwa dane osobowe.

Administrator danych osobowych i kontakt

Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Hanna Lewandowska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Hanna!!! Pośrednictwo w Obrocie Nieruchomościami Hanna Lewandowska, adres: ul. Klonowa 4D/2, 80-264 Gdańsk, NIP: 5841020512, telefon: +48 602 373 522, e-mail: hanna@hanna.pl

Przedstawicielem Administratora, z którym najlepiej kontaktować się w sprawie ochrony Państwa danych osobowych jest Michałem Raszeja tel. 698 914 641, e-mail: m.raszeja@hanna.pl, adres: ul. Klonowa 4D/2, 80-395 Gdańsk

W celu kontaktu z administratorem lub jego przedstawicielem prosimy o kontakt mailowy, telefoniczny lub drogą pocztową na wskazane wyżej dane.

Dane zbierane poprzez stronę WWW

Portal www.hanna.pl służy nam przede wszystkim w celu informowania o naszych ofertach sprzedaży i wynajmu nieruchomości, a także udzielania ogólnych informacji o działalności firmy, w tym przekazywania naszych danych kontaktowych (numer telefony, adres i mail biura).

Do wykorzystywania strony w tym zakresie  używamy plików cookie (tzw. ciasteczek). Są to niewielkie pliki wysyłane przez stronę, zapisywane na urządzeniach, z których przeglądają Państwo nasz portal (na komputerze, tablecie, telefonie czy innym urządzeniu). Pozwalają one na dostosowanie wyglądu strony do urządzenia, a także szybsze i wygodniejsze korzystanie ze strony. W wykorzystywanych przez nas plikach cookies zbieramy takie informacje jak to czy wyrazili Państwo zgodę na zapisywanie plików cookies oraz danych identyfikujących sesję podczas której korzystają Państwo ze strony. Jeśli nie życzycie sobie Państwo przechowywania plików cookies na Państwa urządzeniach, prosimy o wyłączenie takiej możliwości za pomocą ustawień przeglądarki.

Ponadto na naszej stronie znajduje się formularz kontaktowy (w zakładce „zgłoś ofertę”), za pośrednictwem którego mogą Państwo zgłosić nam swoją ofertę. Wówczas będziemy przetwarzać dane, które przekażą nam Państwo wypełniając formularz (imię, nazwisko, e-mail, ewentualne inne dane). Dane będą przetwarzane w celu kontaktu z Państwem odpowiedzi ma zadane przez Państwa pytania, w celu przedstawienia oferty biura oraz ustalenia czy chcą Państwo zawrzeć umowę pośrednictwa w obrocie nieruchomościami z biurem Hanna!!!

Mogą się Państwo także z nami skontaktować za pośrednictwem udostępnionego na stronie maila i w nim opisać kwestie, które Państwa interesują. Wówczas również wykorzystamy podane przez Państwa dane w celu kontaktu, odpowiedzi na pytania, przedstawienia oferty i ustalenia czy są Państwo zainteresowani umową pośrednictwa.

Wypełnienie formularza/wysłanie maila jest całkowicie dobrowolne. Jeśli są Państwo zainteresowani naszą ofertą, a nie chcą Państwo korzystać z powyższych narzędzi mogą się Państwo z nami skontaktować osobiście w biurze przy ul. Klonowej 4D/2 lub telefonicznie pod jednym z numerów telefonów: (58) 344-06-03, (58)341-44-20 lub (+48) 604 273 151.

Informacje o zasadach przetwarzania danych i Państwa prawach

Podstawą przetwarzania danych, wysłanych przez Państwa w formularzu lub mailu o których mowa powyżej jest Państwa żądanie, aby  biuro Hanna podęło działania przed zawarciem umowy pośrednictwa (art. 6 ust 1 pkt b RODO). Zakładamy, że inaczej by się Państwo z nami nie kontaktowali w ten sposób. Jak wspomnieliśmy wcześniej, nasze działania będą polegać na kontakcie z państwem i ustaleniu czy są Państwo zainteresowani współpracą z biurem.

Państwa dane będą przechowywane w naszych systemach informatycznych, do których dostęp będą mieli jedynie upoważnieni pracownicy i współpracownicy biura, a także firma świadcząca usługi informatyczne.

Państwa dane będą przechowywane przez jednego roku od czasu ostatniego kontaktu z Biurem, lub do czasu pozyskania informacji, że nie są Państwo zainteresowani ofertą biura. Natomiast jeśli zdecydują się Państwo zawrzeć umowę pośrednictwa, wówczas Państwa dane będą przechowywane przez cały okres obowiązywania i wykonywania umowy, na zasadach ustalonych przy jej zawieraniu.

Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych osobowych (w tym uzyskania szczegółowych informacji o przetwarzanych danych), ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia oraz ograniczenia ich przetwarzania. W celu wykonywania tych praw prosimy o kontakt z panem Michałem Raszeją (dane kontaktowe powyżej).

Informujemy, że nie profilujemy Państwa, nie podejmujemy zautomatyzowanych decyzji na podstawie przekazanych danych osobowych. W razie gdyby mieli Państwo podejrzenia co do stosowania przez Hanna!!! takich praktyk mają Państwo prawo do złożenia sprzeciwu wobec ich stosowania.

Wykorzystujemy Państwa dane do marketingu bezpośredniego, gdyż uznajemy, że kontaktują się z nami osoby zainteresowane naszymi usługami. Jeśli sobie Państwo takich działań nie życzą, prosimy  o kontakt. Przysługuje Państwu także prawo sprzeciwu wobec takich działań.

Jeśli uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane niezgodnie  z prawem, prosimy o kontakt w dowolnej formie. Niezależnie od kontaktu z nami mogą Państwo wnieść skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl/).

Mają Państwo prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych. W celu wykonania tego prawa prosimy o kontakt mailowy na adres m.raszeja@hanna.pl Cofnięcie zgody nie wpływa na legalność dotychczasowego przetwarzania Państwa danych.

Przekazywanie danych osobowych

Informujemy, że dane zbierane poprzez stronę nie są przekazywane podmiotom trzecim, za wyjątkiem danych uzyskanych przez pliki cookie (dane zanonimizowane), które są przekazywane informatykom zajmującym się naszą stroną w celu podniesienia jakości serwisu.

Nie sprzedajemy Państwa danych osobowych ani nie przekazujemy ich nikomu w celach marketingu bezpośredniego (za wyjątkiem naszego z Państwa kontaktu, o którym pisaliśmy wyżej).

Nie przekazujemy Państwa danych do podmiotów spoza Unii Europejskiej.